Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Novinky na pracovisku kontroly originality

Aj ked okolo kontroly originality nie je tak rušno, z  casu na cas sa aj tu objavia novinky, ktoré celý proces zefektívnujú a prinášajú relevantnejšie výstupy. Ide predovšetkým o nové technológie, metódy, no aj o prístupy do špeciálnych databáz pocas kontroly. Úplnou novinkou od polovice decembra 2017 je aj výsledná tlac ODO-Passu.

Stanica technickej kontroly Prešov

Co to ODO-Pass vlastne je?

Už nejaký cas na Slovensku funguje systém, kedy sa u vozidiel eviduje stav najazdených kilometrov pri bežných technických a emisných kontrolách, ako aj pri kontrolách originality. Ak k tomu pripojíme dalšie databázy autorizovaných servisov, ktoré zaznamenávajú stav najazdených kilometrov pri prehliadkach alebo garancných opravách do elektronickej servisnej knižky, potom nám vznikne celkom slušná databáza, ktorú na Slovensku spravuje IRIS IDENT s.r.o. Banská Bystrica. Tieto databázy sú prepojené s obdobnými v iných krajinách EU, napr. v Holandsku alebo Belgicku. Výsledná databáza je tzv. „Register prevádzkových záznamov vozidiel RPZV“. Do tejto databázy majú vstup pracoviská kontroly originality, ktoré sú oprávnené tlacit výsledné výstupy z RPZV. Toto tlacivo odborne nazývame ODO-Pass.

Pokračovanie