Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

!!! UPOZORNENIE !!!

Zmena otváracích hodín počas letných mesiacov. Od 1.7. - 2.9.2016 budú otváracie hodiny od 7.00 do 15.30 hod.

NOVINKA V POSUDZOVANÍ SPÁJACÍCH ZARIADENÍ.

Ešte donedávna platilo, že ak zákazník nemal v OE správne vypísané spájacie zariadenie, odchádzal od nás s protokolom minimálne s docasnou platnostou na 30 dní a vypísanou chybou, kde bol technikom vypísaný správny zápis spájacieho zariadenia, na základe ktorého dopravný inšpektorát PZ SR opravoval prevažne bezplatne osvedcenie o evidencii. Do 31.3.2016 sa absencia, prípadne nedostatocný alebo chybný zápis považoval za vážnu chybu, co bolo aj z nášho pohladu nekorektné. Od 1.4.2016 prišlo k zmene v metodike posudzovania spájacieho zariadenia a k prekvalifikovaniu z vážnej chyby na lahkú chybu z odkazom na splnenie urcitých povinností.

Stanica technickej kontroly Prešov

Co to vlastne znamená?

Po novom technik odkontroluje spájacie zariadenie a porovná ho so zápisom v OE, pri absencii, nedostatocnom alebo chybnom zápise vypíše do protokolu správny zápis a oznací lahkú chybu 712 stupna A, zároven s formuláciou: „Prevádzkovatel vozidla musí zabezpecit správny zápis spájacieho zariadenia v doklade o evidencii vozidla,

 

Pokračovanie