Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Lehoty emisných kontrol
Druhy emisných kontrol
Doklady potrebné  k emisnej kontrole
Cenník
Homepage
   

1. Pravidelná kontrola

• osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru

• protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

2. Zvláštna kontrola (vykonáva sa pri dovoze vozidla zo zahraničia)

• osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným útvarom PZ

• protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu

• doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

3. Administratívna kontrola (vykonáva sa pri zmene EČV, pri poškodení, alebo strate kontrolnej nálepky a pri dovezených vozidlách po pridelení EČV)

• osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom PZ

• protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu

• protokol o vykonanej emisnej kontrole.