Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Lehoty emisných kontrol
Druhy emisných kontrol
Doklady potrebné  k emisnej kontrole
Cenník
Homepage
   

*používané na zdravotnícku alebo banskú záchrannú službu, poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu.