Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Lehoty emisných kontrol
Druhy emisných kontrol
Doklady potrebné  k emisnej kontrole
Cenník
Homepage
   

• nemožno naštartovať motor

• vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie

• je zistený zjavný únik prevádzkových médií

• vozidlo má poruchu na namontovanom plynovom zariadení

• nesúhlasia identifikátory namontovaného plynového zariadenia s údajmi v priloženom protokole o montáži plynového zariadenia