Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Dve nové zrkadlá

Dodatočné vybavenie nákladných vozidiel spätnými zrkadlami

Od marca 2009 sú v platnosti nové pravidlá pre vybavenie nákladných vozidiel spätnými zrkadlami. Poďme sa na ne v krátkosti pozrieť.

Vozidlá kategórie N2 a N3 prihlásené do evidencie po 1. januári 2000 musia mať podľa Smernice 2007/38/ES namontované na strane spolujazdca zrkadlá triedy IV a V najneskôr do 31. marca 2009 s tým, že polomer zakrivenia zrkadla musí byť 300 mm.

Vozidlá kategórie N2 s celkovou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t a vozidlá kategórie N3 schválené počnúc 15. marcom 2006, musia mať zrkadlo triedy VI, pričom žiadna časť zrkadla nesmie byť nižšie ako 2 m nad vozovkou. Ak sa výhľad predného zrkadla dá dosiahnuť iným zariadením, môže sa použiť toto zariadenie namiesto zrkadla.

 

Smernica 2007/38/ES sa nevzťahuje:

- na vozidlá kategórie N2 a N3 prihlásené do evidencie pred 1. januárom 2000

- na vozidlá kategórie N2 do 7,5 t (prihlásené po 1. 1.2000), ak by časť zrkadla triedy V bola nižšie ako 2 m od vozovky

- ak sú vozidlá vybavené inými prostriedkami pre nepriamy výhľad (musia však pokrývať najmenej 95 % výhľadu).

 

Triedy zrkadiel:

- vnútorné - trieda I

- hlavné spätné vonkajšie - trieda II

- hlavné spätné vonkajšie - trieda III

- širokopriestorové - trieda IV

- blízkovýhľadové - trieda V (nad dverami)

- predné - trieda VI (nad čelným sklom)