Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

S riaditeľkou UNI STK Líviou Bereznou o dôležitých zmenách v oblasti technických kontrôl

Lano už nemusíte, xenóny nesmiete

Stanica technickej kontroly UNI STK v areáli PO CAR už niekožko rokov poskytuje služby technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality pre všetky značky a kategórie vozidiel, od motocyklov až po autobusy. V poslednom období došlo k niektorým zmenám v oblasti osobných aj nákladných automobilov, o ktorých vás chceme na tejto stránke informovať. O zmenách v kritériách posudzovania osobných automobilov pri technickej kontrole sme sa porozprávali s riaditeľkou UNI STK, Líviou Bereznou.

Po 20. novembri 2009 došlo k mnohým zmenám v kritériách posudzovania automobilov pri vykonávaní technickej kontroly. Ktoré by ste vypichli ako najdôležitejšie?

Niektoré nedostatky na vozidle, ktoré boli hodnotené ako ľahká závada, prešli do kategórie vážnych závad, spôsobujúcich dočasnú nespôsobilosť vozidla. Patrí sem napríklad lekárnička po záruke. Kým pred týmto dátumom to bola ľahká závada, teraz bez „platnej“ lekárničky neprejdete technickou kontrolou. Podobné zmeny sa dotýkajú aj farby vozidla. Od novembra 2009 je nesúhlas farby vozidla s údajom uvedeným v technickom preukaze chybou vážnou, a pred absolvovaním TK je potrebné vykonať kontrolu originality vozidla.

Dalo by sa teda povedať, že 20. 11. 2009 sa sprísnili pravidlá...

V niečom sprísnili, v niečom uvoľnili. Napríklad od tohto dátumu je prípustná bodová prasklina na čelnom skle do veľkosti 20 milimetrov, a to aj v zornom poli vodiča. K ďalšiemu uvoľneniu pravidiel došlo pri povinnej výbave. Od 20. novembra 2009 už nie je súčasťou povinnej výbavy vozidla lano a náhradné žiarovky. To je však, musím upozorniť, dvojsečná zbraň. Ak vás na ceste zastavia policajti, lebo vám nesvieti niektoré svetlo, a vy nemáte náhradnú žiarovku na odstránenie závady, pokuta vás tak či tak neminie. Ďalej by som rada uviedla na pravú mieru nepravdivú domnienku niektorých vodičov, že po 20. novembri 2009 boli povolené fólie na predných bočných sklách. Tieto fólie sú naďalej zakázané s výnimkou vozidiel špeciálneho určenia.

Obráťme teraz našu pozornosť priamo k technickej kontrole. Aké sú najčastejšie nedostatky, s ktorými sa stretávate a ktorých by sa zákazníci v mene hladkého priebehu technickej kontroly mali vyvarovať?

V prvom rade by som chcela upozorniť, že zákazníci by nemali zabúdať na základnú vec, ktorá je stanovená aj zákonne - pristaviť vozidlo na prehliadku očistené, a to aj v priestore agregátu. Niekedy príde vozidlo také špinavé, že je ťažké na ňom prečítať identifikačné znaky. Najčastejšou, priam chronickou chybou je povinná výbava. Väčšina zákazníkov prichádza na technickú kontrolu bez toho, aby si preverili povinnú výbavu svojho vozidla. Nejde pritom iba o jej úplnosť. Treba dbať aj na to, aby jej prvky boli homologované a nemali prešlý dátum spotreby.

Máte na mysli najmä lekárničku, však?

Áno, ale nielen tú. Toto upozornenie sa týka aj výstražného trojuholníka. Mnohí zákazníci vlastnia starý typ, ešte spred roku 1989.

Ako laik rozozná starý a nový typ výstražného trojuholníka?

Vežmi jednoducho. Homologovaný, teda schválený typ má na krabici aj na trojuholníku samotnom výrazné označenie E27R.

Ako je to s dokladmi?

Zákazníci v drvivej väčšine vedia, že je potrebné so sebou doniesť osvedčenie o evidencii (tzv. nový technický preukaz, list A4). Iba tí, ktorí ešte vlastnia staré Osvedčenie o evidencii vozidla a technický preukaz, občas zabúdajú, že je potrebné doniesť obidva doklady - teda nielen tzv. malý technický preukaz, ale aj vežký, kde sú zapísané všetky potrebné údaje o vozidle. Majitelia vozidiel s alternatívnym pohonom (LPG, CNG) by nemali zabúdať doniesť si so sebou „Protokol o technickej kontrole plynového zariadenia“. V prípade, že toto zariadenie nie je montované priamo výrobcom vozidla, treba so sebou okrem protokolu o kontrole priniesť aj „Protokol o montáži plynového zariadenia“. Čo sa týka dokladov, rada by som upozornila, že nejde len o to, aby si zákazníci so sebou priniesli potrebné doklady. Dôležité je aj to, aby informácie v nich uvedené súhlasili so skutočnosťou.

Aké sú najčastejšie nedostatky v tomto smere?

Samozrejme, najčastejšie „nesedí“ rozmer pneumatík. Mnohí ľudia používajú na svojom vozidle rozmer, ktorý nemajú uvedený v technickom preukaze. Ďalšou kategóriou sú svojvoľne namontované plynové výbojky, tzv. xenóny.

Je až taký vežký rozdiel medzi xenónmi montovanými továrensky a tými, ktoré si človek dá namontovať dodatočne, že kvôli tomu auto musí byť označené ako dočasne nespôsobilé prevádzky?

Továrensky montované xenónové svetlomety sa osadzujú s vysokotlakovými ostrekovačmi, ale hlavne s prepojením na riadiacu jednotku, ktorá prostredníctvom inteligentnej elektroniky kontroluje, aby lúč svietil v rovine a neoslepoval protiidúce autá. Ak vo vozidle dôjde k zmene záťaže, napríklad dozadu nasadne viac žudí aj s batožinou, kvôli čomu dôjde k zmene náklonu vozidla, riadiaca jednotka skoriguje smer svietenia xenónov. Svojvoľne montované svetlomety toto prepojenie samozrejme nemajú, žudia si ich dajú osadiť jednoducho ako obyčajné svetlomety, a preto sú vežmi nebezpečné pre ostatných účastníkov cestnej premávky.

Čo by ste teda na záver doporučili všetkým, ktorí chcú rýchlo a bez problémov absolvovať technickú, resp. emisnú kontrolu?

V prvom rade, sami si najprv skontrolujte vozidlo. Nielen povinnú výbavu, ale všetky, zdanlivo triviálne veci - či svietia všetky svetlá, či fungujú stierače a ich ostrekovače, vrátane toho zadného, či funguje klaksón, atď. Potom sú tu samozrejme veci, ktoré bežným pohľadom nezistíte, ako napríklad stav bŕzd, alebo brzdovej kvapaliny. Pre všetkých tých, ktorí nemajú istotu je tu naša stredajšia akcia, kedy máme nielen otvorené až do osemnástej hodiny, ale zároveň poskytujeme službu obhliadky vozidla spolu s nastavením svetlometov zadarmo.

Ak teda zákazník nemá istotu, stačí si urobiť čas niektorú stredu a objednať sa?

Netreba sa objednávať, my zákazníkov vybavujeme každý deň priebežne, s relatívne krátkou čakacou dobou. Stačí keď prídete a my vám automobil bezplatne skontrolujeme. Pre zákazníka je potešiteľné aj to, že v prípade, ak obhliadka dopadla úspešne a vy pri sebe máte všetky potrebné doklady, môže sa rovno pristúpiť k „ostrej“ technickej kontrole. A ak je nedostatkom len nejaká chýbajúca drobnosť v základnej výbave, po ruke sú neďaleké pulty predaja náhradných dielov jednotlivých značiek PO CAR, kde si okamžite môžete dokúpiť chýbajúcu lekárničku, reflexnú vestu, žiarovku a podobne. PO CAR pritom tieto doplnky ponúka veľmi lacno. Napríklad lekárnička je tu lacnejšia o 10 eur oproti cene v hypermarkete.