Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Do denného svietenia by sa iné svetlá nemali miešať

Denné svietenie z pohľadu STK

Denné prevádzkové svetlá sú po prijatí zákona o povinnom celoročnom svietení výbornou pomôckou, ktorá automaticky zabezpečuje dodržiavanie tohto predpisu a šetrí, najmä tam zábudlivejším, peniaze na pokuty. Ako je to však s dennými svetlami z pohľadu Stanice technickej kontroly? Poďme sa pozrieť na základné body, ktoré treba dodržať, aby vás denné svetlá nezabrzdili na technickej prehliadke.

1. Denné prevádzkové svietidlá musia byť na vozidlo montované vo dvojici. Fotometrické vlastnosti oboch svietidiel dvojice musia byť zhodné. Orientované musia byť smerom vpred a svietiť svetlom bielej farby.

2. Svietidlá musia byť namontované tak, aby nimi vyžarované svetlo nepôsobilo rušivo na vodiča buď priamo, alebo nepriamo, prostredníctvom spätných zrkadiel a reflexných plôch na vozidle.

3. Svetlá musia byť schválené a označené príslušnou schvaľovacou značkou. V blízkosti schvaľovacej značky musí byť uvedené označenie „RL“.

4. Elektrické zapojenie svietidiel musí zabezpečiť automatické zapnutie denných prevádzkových svietidiel v okamihu, keď je zariadenie na štartovanie alebo vypínanie motora v polohe umožňujúcej chod motora.

5. Elektrické zapojenie svietidiel musí zabezpečiť taktiež automatické vypnutie denných prevádzkových svietidiel pri zapnutí predných hmlových, stretávacích alebo diaľkových svetlometov okrem prípadu, keď sa svetlomety rozsvietia na krátky interval ako svetelné výstražné zariadenie.

6. Spolu s dennými prevádzkovými svietidlami nesmú svietiť obrysové svietidlá a svietidlá na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom vozidla, pokiaľ vozidlo nebolo takto schválené (napríklad niektoré modely Audi).

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

 

Späť na úvodnú stránku