Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Aj nalepené fólie menia farbu vozidla

Farba vozidla a jej zmena

Každý z nás vie, že farba vozidla je evidenčný údaj, ktorý sa eviduje a uvádza v dokladoch vozidla. Rovnako každý si je vedomý toho, že zmenu farby vozidla je jeho držiteľ povinný oznámiť do 15 dní príslušnému oddeleniu Policajného zboru, kde je vozidlo evidované. Viete však, že rovnakú zmenu treba vykonať aj pri zmene farby vozidla, ktorá bola dosiahnutá nalepením fólií?

Často pri reklamnom olepe vozidla dôjde k tomu, že auto pôsobí iným farebným dojmom, než je vyznačené v jeho dokladoch. V tomto prípade je potrebné vykonať zmeny v evidencii vozidiel a vykonať zápis zmeny farby do dokladov vozidla. Nie je pritom podstatné, či k zmene farby vozidla dôjde napr. trvalým prestriekaním základnej farby vozidla, alebo nalepením fólie. Z hľadiska policajnej praxe je rozhodujúce, ako vyzerá vozidlo z celkového vizuálneho hľadiska, čo je dôležité pre plnenie úloh Policajného zboru, nakoľko farebné vyhotovenie vozidla sa používa aj ako jeden z dôležitých identifikátorov vozidla v systéme pátrania po vozidlách.

Čo sa týka zápisu farby vozidla do evidencie vozidiel, do informačného systému možno zadať hlavnú farbu a jednu doplnkovú farbu, ktorá sa zapisuje do určenej pozície v predloženom doklade. Pri technickej kontrole vozidla sa za farbu vozidla považuje farba jeho vonkajšieho povrchu, bez ohľadu na to, ako je vyhotovená. V prípade vozidiel s celou karosériouoblepenou farebnou fóliou bude farbou vozidla farba fólie.

Preto ak farba vozidla pri technickej kontrole vozidla nesúhlasí so záznamom v osvedčení o evidencii časť I, v osvedčení o evidencii časť II, alebo v doklade, ktorý bol predložený namiesto neho (napr. potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I, osvedčenia o evidencii časť II vydanom príslušným orgánom Policajného zboru) vozidlo sa klasifikuje chybou vážne (označené písmenom „B“), čo znamená, že takéto auto technickou kontrolou neprejde.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

Späť na úvodnú stránku