Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Novinky vo svete STK - deliaca mriežka z vozidiel N1 môže preč

Koniec mreží

Deliaca mriežka, ktorá bola kedysi symbolom vozidiel N1 s odpočtom DPH, po čase prestala byť podmienkou pri kúpe vozidla. Dnes je už bežné, že si auto s odpočtom DPH kúpime bez deliacej mriežky - avšak automobily, ktoré boli zakúpené ešte v rámci starých podmienok, museli s deliacou priečkou jazdiť doteraz. Od marca, až na výnimky je táto nepríjemná povinnosť minulosťou.

Od 1. marca 2012 vstúpil do účinnosti zákon 73/2012 (čl. I bod 4), ktorý zjednodušuje demontáž deliacej priečky vozidiel kategórie N1 (nákladné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5t) s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré boli odvodené od vozidiel kategórie M1 (osobný automobil). Od tohto dátumu je možné odstrániť priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu prepravovaného nákladu do priestoru posádky bez toho, aby to bolo považované za nezhodu so schváleným typom vozidla. Ak je vybavenie priečkovým systémom zapísané v osvedčení o evidencii (vozidlá s jednodielnym dokladom o evidencii) alebo v osvedčení o evidencii časť II. (vozidlá s dvojdielnym dokladom o evidencii), bude potrebné vopred písomne požiadať príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie o zmenu, a po vydaní nového osvedčenia o evidencii časť II oznámiť do 15 dní vykonanú zmenu príslušnému orgánu Policajného zboru.
Možnosť odstránenia priečkového systému sa nevzťahuje navozidlá kategórie N1 s udeleným typovým schválením ES podľa smernice 2007/46/ES. Vozidlo s takýmto typovým schválením možno identifikovať podľa čísla typového schválenia ES na výrobnom štítku vozidla, alebo v osvedčení o evidencii v rubrike 10 K. Vozidlá s typovým schválením ES podľa smernice 2007/46/ES majú v čísle typového schválenia označenie tejto smernice.
Zároveň upozorňujeme, že demontáž deliacej mriežky nezakladá zmenu počtu miest na sedenie vo vozidle. Ak bolo vozidlo pôvodne schválené ako štvormiestne, tak z pohľadu legislatívy ostáva štvormiestnym aj po demontáži deliacej priečky.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

Späť na úvodnú stránku