Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Tuningové úpravy zadných bubnových brzd na prvej Fabii nie sú legálne

S kotúčmi vyjdete na bubon

 

Vozidlá Škoda Fabia 6Y (prvej generácie) patria v Slovenskej republike medzi najrozšírenejšie. Nečudo teda, že sa stávajú predmetom drobných, alebo zásadnejších tuningových úprav. Medzi tie zásadnejšie možno zaradiť aj výmenu bubnových bŕzd na zadnej náprave za kotúčové. K takýmto počinom sa však zákon stavia prísne.

 

Zákon č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach zakazuje prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené neschváleným systémom, alebo komponentom.


Ak sa zistí, že k takejto úprave vozidla došlo, môže byť majiteľovi vozidla udelená pokuta 332 eur a vozidlo môže byť v konečnom dôsledku vyradené z premávky na pozemných komunikáciach natrvalo. Je preto logické, že podobne upravená Fabia by o absolvovaní technickej kontroly nemohla ani snívať.
Tieto ustanovenia sa jednoznačne vzťahujú aj na výmenu bubnových bŕzd na zadnej náprave vozidiel Škoda Fabia 6Y za kotúčové na modeloch, ktoré nimi pôvodne neboli vybavené. Čo sa týka prípadov, keď si majitelia vozidiel Fabia iba vylepšujú vzhľad náhradou zvonku viditeľných častí brzdovej sústavy a ich uchytenia, aj tieto nie sú povolené. Dôsledkom takejto úpravy je zmena charakteristiky brzdovej sústavy a tým aj správania sa vozidla pri brzdení, čím môže byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.


Aj podľa oficiálneho vyjadrenia zástupcu Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav v Slovenskej republike, nie je zmena brzdového systému oproti stavu, v akom vozidlo zišlo z výrobnej linky, výrobcom povolená.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

Späť na úvodnú stránku