Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Tip Uni STK

Na kontrolu aj s neplatným potvrdením

Zadržali vám policajti osvedčenie o evidencii (resp. jeho časť) a vy musíte absolvovať technickú kontrolu? Dobrou správou je, že vám na to stačí kópia osvedčenia a potvrdenie o zadržaní originálu dokladu, a to aj v prípade, ak ste prekročili vyznačenú lehotu platnosti potvrdenia.

Podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, Štátneho dopravného úradu možno pri technickej kontrole potvrdenie akceptovať, a to aj v prípade prekročenia na ňom uvedenej lehoty platnosti.Lehota uvádzaná na potvrdení sa vzťahuje len na používanie vozidla na pozemných komunikáciach,čiže po tejto lehote nie je možné používať vozidlo v cestnej premávke. Neznamená to však, že po tejto lehote nie je možné pristaviť auto na technickú kontrolu – vozidlo môže byť pristavené na TK aj iným spôsobom, napríklad pomocou odťahovej služby.

Ing. Miroslav Šelleng
vedúci UNI STK

Späť na úvodnú stránku