Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Novinka v posudzovaní spájacích zariadení.

Ešte donedávna platilo, že ak zákazník nemal v OE správne vypísané spájacie zariadenie, odchádzal od nás s protokolom minimálne s docasnou platnostou na 30 dní a vypísanou chybou, kde bol technikom vypísaný správny zápis spájacieho zariadenia, na základe ktorého dopravný inšpektorát PZ SR opravoval prevažne bezplatne osvedcenie o evidencii. Do 31.3.2016 sa absencia, prípadne nedostatocný alebo chybný zápis považoval za vážnu chybu, co bolo aj z nášho pohladu nekorektné. Od 1.4.2016 prišlo k zmene v metodike posudzovania spájacieho zariadenia a k prekvalifikovaniu z vážnej chyby na lahkú chybu z odkazom na splnenie urcitých povinností.

Stanica technickej kontroly Prešov

 

Co to vlastne znamená?

Po novom technik odkontroluje spájacie zariadenie a porovná ho so zápisom v OE, pri absencii, nedostatocnom alebo chybnom zápise vypíše do protokolu správny zápis a oznací lahkú chybu 712 stupna A, zároven s formuláciou: „Prevádzkovatel vozidla musí zabezpecit správny zápis spájacieho zariadenia v doklade o evidencii vozidla, inak bude tento stav považovaný pri najbližšej technickej kontrole za vážnu chybu.“ Toto môžeme chápat ako tzv. generálny pardón, nakolko v drvivej väcšine za pochybenie pri zápise tažného zariadenia je zodpovedný dopravný inšpektorát. Avšak je potrebné upozornit, že najbližšia technická kontrola môže byt aj administratívna alebo opakovaná TK. Ak je pri pravidelnej kontrole vozidlo hodnotené na základe vážnych chýb ako docasne spôsobilé, prípadne na základe nebezpecných chýb ako nespôsobilé s vyznacenou chybou 712A – s odkazom na opravu zápisu v OE, je toto potrebné urobit co najskôr, aby pri opakovanej TK už mal zákazník opravené OE so správnym zápisom. Ak bolo vozidlo hodnotené ako spôsobilé, je tu casový priestor na opravu do najbližšej kontroly, ciže u osobných áut do 2 rokov. No netreba zabúdat na to, že pocas platnosti TK môže príst k strate osvedcenia, prípadne k poškodeniu nálepky na celnom skle, vtedy je prevádzkovatel povinný sa podrobit administratívnej kontrole, co pri nesplnení požadovanej opravy v doklade OE má za následok to, že vozidlo bude hodnotené ako docasne spôsobilé. Preto odporúcam opravu spájacieho zariadenia v osvedcení o evidencii co najskôr, bez zbytocného odkladu.Ing. Anton Angelovic / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...