Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Kategórie motocyklov podla legislatívy EÚ

Dna 01.01.2016 nadobudol úcinnost zákon c. 387/2015 Z. z. o jednotnom informacnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný aj zákon c. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmena sa týka, okrem iného, aj rozdelenia vozidiel do kategórií v prílohe c. 1 zákona c. 725/2004 Z. z., kde sa clenenie jednotlivých kategórií vozidiel odvoláva na európske legislatívne predpisy. Oproti stavu spred 01.01.2016 došlo k zmene kategorizácie polnohospodárskych a lesných vozidiel a dvoj a trojkolesových vozidiel a štvorkoliek.

Stanica technickej kontroly Prešov

V tomto clánku sa bližšie pozrieme na clenenie najbežnejšie používaných dvojkolesových motoriek do jednotlivých kategórii. Nové oznacenie kategórií sa v osvedcení o evidencii cast II uvádza aj napriek tomu, že vozidlu bolo udelené typové schválenie ES vozidla podla smernice 2002/24/ES, resp. 2003/37/ES pred 01.01.2016, ktorá neobsahovala takéto clenenie kategórií, no podla nariadeniami (EÚ) stanovených kritérií je možné takéto vozidlo zaclenit do novej kategórie.

Motocykle

Motocykel o objeme motora do 50 ccm s max. rýchlostou 45 km/hod bol označovaný ako malý motocykel kategórie L1e. Po novom sa táto kategória clení na L1e-A, co je pedálový bicykel s pomocným pohonom (napr. legendárna babetta) a L1e-B klasický moped s vyššie uvedenými obmedzeniami.

Dvojkolesové motocykle s objemom vyšším ako 50 ccm, resp. s konštrukcnou rýchlostou vyššou ako 45 km/hod boli zaradené do kategórie L3e.

Po novom je táto kategória rozclenená do 3 hlavných subkategórií:.

L3e-A1 - motocykel s nízkym výkonom s objemom motora do 125 ccm a výkonom do 11kW, .

L3e-A2 - motocykel so stredným výkonom do 35kW,

L3e-A3 - motocykel s vysokým výkonom nad 35kW. Tieto subkategórie majú dalšie sub-subkategórie a to:

L3-AxE – motocykel ENDURO s jedným miestom na sedenie a výškou sedadla nad 900 mm, .

L3-AxT – TRIALOVÝ motocykel s jedným miestom na sedenie a výškou sedadla nad 700 mm.

Štvorkolky

Rozdelenie štvorkoliek je ešte zložitejšie. Základné clenenie je na ľahkú štvorkolku L6e s max. konštrukcnou rýchlostou 45 km/h a objemom zá- žihového motora do 50 ccm, alebo na tažkú štvorkolku L7e s obmedzením výkonu 15kW. Štvorkolky s vyšším výkonom sú vedené ako pracovné stroje PS. Tieto kategórie sa následne clenia na subkategórie. V nich môžeme nájst aj vozidlá, ktoré by sme na prvý pohlad radili medzi osobné, alebo nákladné autá. Kompletné rozdelenie môžete nájst na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR: Kategórie vozidiel „L“ a „T“ po 01.01.2016


Ing. Anton Angelovic / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...