Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

So zimnými pneumatikami na TK

Chladnejšie jesenné počasie je pre nás vodičov indikátorom, že nastal čas prezúvať automobily na zimné pneumatiky. Niekedy nás zima prekvapí skôr ako sami očakávame, preto si to netreba nechávat až na čas, kedy ráno zistíme bielu nádielku na cestách. V tomto článku vysvetlíme, ako sa postupuje pri kontrole pneumatík pri TK a aké sú rozdiely v posudzovaní pri obutí zimných, resp. letných pneumatík.

Stanica technickej kontroly Prešov

V zásade platí, že pri kontrole sa posudzujú pneumatiky len z hľadiska toho, ci sú schválené pre daný typ vozidla, teda v súlade s údajmi v predloženom doklade o evidencii, pricom parametrami sú rozmer, druh, kategória rýchlosti, index nosnosti a prípadné ďalšie spresnenia. Na rovnakej náprave musia byt použité iba zhodné pneumatiky. Zhodnou pneumatikou sa rozumie plášt s  rovnakým rozmerom, konštrukciou, kategóriou použitia, názvom výrobcu, obchodnou značkou, indexom nosnosti a kategóriou rýchlosti.

Pozor na rýchlosť

Kategóriou použitia sa rozumie normálna cestná pneumatika, pneumatika na jazdu na snehu oznacená horským symbolom so snehovou vločkou uprostred, pneumatika s vylepšenými trakcnými vlastnostami v blate, v čerstvom alebo roztopenom snehu s oznacením M+S, M.S alebo M&S, ci pneumatika na špeciálne použitie, napr. s oznacením POR (profesionálne terénne pneumatiky).

Ak pri technickej kontrole je vozidlo obuté pneumatikami s oznacením horského symbolu, alebo s oznacením POR s nižšou kategóriou rýchlosti ako je najvyššia konštrukcná rýchlost vozidla, najmenej však Q – 160 km/h, na túto skutocnost musí upozornovat nálepka alebo iné zariadenie v zornom poli vodica s údajom o najväcšej prípustnej rýchlosti, ktorá nesmie byt prekrocená. Zníženie kategórie rýchlosti nie je dovolené pri použití zimných pneumatík s oznacením M+S, M.S alebo M&S.

Minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm

Hĺbka hlavných drážok v  stredovej casti povrchu dezénu pneumatík, teda približne v 3/4 šírky povrchu dezénu, nesmie byt menej ako 1,6 mm, u kategórii L1e /malé motocykle/ 1 mm. Splnenie požiadavky na hlbku drážok zimných pneumatík aspon 3 mm, ak sú používané v cestnej premávke v istom období a za istého stavu povrchu vozovky, sa pri technickej kontrole nepreveruje. Pneumatiky musia byt správne osadené, aby bol dodržaný smer rotácie, prípadne pneumatiky s oznacením vonkajšej strany OUTSIDE /AUSSEN/ musia sediet na disku tak, aby smerovali von.

Problém môže byť s rezervou

Mnoho prevádzkovateľov motorových vozidiel preferuje zimné pneumatiky na oceľových diskoch zväčša iného, menšieho rozmeru a na menších diskoch. Tu môže nastat problém s náhradnou pneumatikou, ak je vo vozidle plnohodnotná rezerva. Tá musí mať rovnaký rozmer ako pneumatiky namontované na vozidle. Teda ak máme na vozidle zimné pneumatiky 195/65R15 M+S a plnohodnotná rezerva je rozmeru 205/55R16, táto podmienka nie je splnená. Obísť sa to dá doplnením sady na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožnujúcej docasné použitie.


Ing. Anton Angelovič / vedúci stanice technickej kontroly


Sp䝻..