Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Novinky na pracovisku kontroly originality

Aj ked okolo kontroly originality nie je tak rušno, z  casu na cas sa aj tu objavia novinky, ktoré celý proces zefektívnujú a prinášajú relevantnejšie výstupy. Ide predovšetkým o nové technológie, metódy, no aj o prístupy do špeciálnych databáz pocas kontroly. Úplnou novinkou od polovice decembra 2017 je aj výsledná tlac ODO-Passu.

Stanica technickej kontroly Prešov

Co to ODO-Pass vlastne je?

Už nejaký cas na Slovensku funguje systém, kedy sa u vozidiel eviduje stav najazdených kilometrov pri bežných technických a emisných kontrolách, ako aj pri kontrolách originality. Ak k tomu pripojíme dalšie databázy autorizovaných servisov, ktoré zaznamenávajú stav najazdených kilometrov pri prehliadkach alebo garancných opravách do elektronickej servisnej knižky, potom nám vznikne celkom slušná databáza, ktorú na Slovensku spravuje IRIS IDENT s.r.o. Banská Bystrica. Tieto databázy sú prepojené s obdobnými v iných krajinách EU, napr. v Holandsku alebo Belgicku. Výsledná databáza je tzv. „Register prevádzkových záznamov vozidiel RPZV“. Do tejto databázy majú vstup pracoviská kontroly originality, ktoré sú oprávnené tlacit výsledné výstupy z RPZV. Toto tlacivo odborne nazývame ODO-Pass.

ODO-Pass znižuje riziko pretácania kilometrov

Na Slovensku je vytvorená databáza histórií stavov odometrov, ktorá obsahuje vyše 24 miliónov záznamov o stave pocítadla prejdenej vzdialenosti. Cím je pocet záznamov vyšší a sú rovnomerne rozdelené v case, tým je možnost manipulácie s najazdenými kilometrami menšia. Ak údaje z Registra prevádzkových záznamov vozidiel zobrazia na ODO-Passe náhle zníženie stavu kilometrov, môže to znamenat, že došlo k manipulácii s odometrom. Výpis zobrazí celkovú históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, TK, EK, KO a pod. Výpis je vytlacený na špeciálnom papieri s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu..

Bežný spotrebitel má možnost overit si na stránke www.rpzv. sk záznam o stave a jazdených kilometrov príslušného vozidla jedine na základe vystaveného ODO-Passu. Ten sa momentálne automaticky vystavuje pri každej kontrole originality, kde sú na konkrétne vozidlo k danému VIN minimálne 2 záznamy odcítaného stavu odometra. Ak sa pri KO vozidla dovezeného zo zahranicia v  registri nenájde záznam pre dané VIN, ODO-Pass sa nevystavuje. V praxi sa stretávame s príkladmi, kedy najmä pri dovoze vozidla z krajín ako Belgicko a Holandsko, sa ODO-Pass vystavuje podobne, ako pri kontrolách vozidiel evidovaných na Slovensku. Ako konkrétne vyzerá ODO-Pass, môžete vidiet na obrázku.

NA STRÁNKE WWW.RPZV.SK NÁJDETE ZÁZNAM O STAVE NAJAZDENÝCH KILOMETROV PRÍSLUŠNÉHO VOZIDLA NA ZÁKLADE VYSTAVENÉHO ODO-Passu.


Ing. Anton Angelovič / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...