Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
   

Legislatívne zmeny a ich dopad na prevádzku STK

Dnom 20.5.2018 vstúpil do platnosti nový zákon c.106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Niektoré náležitosti v rámci fungovania našej STK bolo potrebné zabezpecit ihned, na niektoré sa vztahuje prechodné obdobie. V dnešnej casti sa pozrieme na potrebu financných investícií, ktorú nám legislatívna zmena priniesla.

Stanica technickej kontroly Prešov

Najvýraznejší investicný stimul si vyžiadalo pracovisko emisnej kontroly, nakolko k 1.7.2018 bolo nutné spustit do plnej prevádzky novoschválené emisné prístroje. Po zvážení všetkých parametrov a cien sme sa rozhodli obnovit tech­nologický park prístrojom MAHA MET 6.3 a BOSCH BEA 950. Oba prístroje sú na technologickej špicke vo svojej triede a sú univerzálne na meranie emisií benzínových ako aj die­selových motorov. Po skúsenostiach z doterajšej vyše 4 mesacnej prevádzky môžeme konštatovat, že práca s nimi je výrazne rýchlejšia, najmä pri komunikácii s riadiacimi jednotkami EOBD, hoci v prvotných týždnoch to tak nebolo, ale po softwarových ak­tualizáciách, ktoré si vyžiadala prax, sa to podstatne zlepšilo.

KAMEROVÝ ZÁZNAM BUDE SNÍMAT CELÝ PRIEBEH VÝKONU EMISNEJ KONTROLY

Dalšia investícia sa bude týkat navýšenia poctu kamier a úložiska pre kamerový systém, kde je zatial jednorocné prechodné obdobie, pod-mienku však musíme splnit k termínu 20.5.2019. Navýšenie poctu kamier sa týka opät emisnej kontroly, lebo doteraz sa priebeh emisnej kontroly snímal len vstupnou a výstupnou fotkou. Ponovom to bude i kamerový záznam celej kon­troly. Kamera bude snímat bok vozidla, prístroj, vloženú sondu vo výfuku a celý priebeh výkonu emisnej kontroly tech­nikom.

Na stojisku definovanom vyhláškou bude môct byt len jedno vozidlo, co sa prejaví výrazne dlhším casom kontroly jedného vozidla a zároven aj znížením kapacity jednej linky. Casy výkonu emisnej a technickej kontroly pre výpocet kapacity linky sú zadefinované vyhláškou. Pri bežnom osob­nom aute je cas EK 30 minút a TK 20 minút, spolu 50 minút. Nákladné vo­zidlá, traktory a autobusy majú stanovený limit EK 40 minút a TK 30 minút. Pevne veríme, že tieto casy nebudú striktne považované za smerodaj­né, pretože aj samotný príjem vozidiel do systému ako aj vyhodnotenie zaberie nejaký cas. Náš tím však urobí všetko preto, aby sme minimalizo­vali prestoje a cakacie doby pre zákazníkov.

Ing. Anton Angelovič / vedúci stanice technickej kontroly


Späť...