Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Prečo sa na STK čaká dlhšie?

Pred pár mesiacmi prebehli viacerými médiami správy o staniciach technickej kontroly v súvislosti s dlhou čakacou dobou, poradovníkmi na kontro-lu, ale aj informáciami o tom, že zánovné autá (4-6 ročné) neprechádzajú emisnou kontrolu. V máji totiž začala platiť nová legislatívna úprava, ktorá skomplikovala priebeh technických a emisných kontrol. Nezostalo nám nič iné, len sa vysporiadať so zmenami, ktoré nové pravidlá priniesli.

Stanica technickej kontroly Prešov

Najväčšou zmenou bolo nariadenie zavedenia kamier sledujúcich priebeh výkonu EK na ploche definovanej ako stojisko EK. V našich podmienkach táto plocha zaberá zhruba 1/3 celej linky. Vzhľadom na čas výkonu EK a požiadav-ku, aby na stojisku EK bolo len jedno vozidlo, je kapacita linky čiastočne obme-dzená. Na danej ploche je teda možné vykonávať EK resp. TK iného vozidla až po ukončení EK vozidla, ktoré je pristavené na stojisku. Výkon emisnej kontroly teda čiastočne ovplyvnil aj priebeh technickej kontroly z hľadiska času. Na našej stanici technickej kontroly, kde sme v minulosti na linke TK bežne mali súčasne 3-4 vozidlá, po uskutočnených zmenách je to vždy maximálne 3.

Zmena zväčšila čakacie dobyReálne môžeme konštatovať, že denná kapacita linky sa nám úpravou legisla-tívy znížila o cca 20-25 % pri pravidelných kontrolách. Podarilo sa nám vybaviť výnimku u technických kontrol motocyklov, ktorá nám umožňuje vykonať TK motocykla súbežne s EK iného vozidla tak, že motocykel nebráni výhľadu na vozidlo v stojisku EK. Uvedené zníženie kapacity jednej linky sa premietlo takmer na všetky stanice EK a TK na Slovensku, čo spôsobilo nárast čakacích dôb a aj nárast nespokojnosti prevádzkovateľov vozidiel. Stanice, ktoré majú poradovníky na konkrétny čas, boli razom zahltené objednávkami na 2-3 mesiace vopred, bez reálnej garancie pristavenia vozidla, nakoľko sa niektorí vodiči registrovali súčasne na viacero sta-níc s jedným vozidlom. Na našej stanici nevedieme objednávkový systém, možnosť absolvovať EK a TK má každý, kto si zaregistruje vozidlo do počtu dennej kapacity linky v našej príjmovej kancelárii .

Pozor na netesnosti výfuku a pamäť RJInformácie o tom, že novšie autá majú problémy splniť limity emisnej kon-troly sú skôr fámou než skutočnosťou. Nárast nespôsobilosti emisných kontrol je priamo úmerné zavedením nových kamier, ktoré sledujú celý priebeh EK. Nepochybne veľké percento dočasne spôsobilých vozidiel pri EK je z dôvodu netes-nosti výfuku u benzínových motorov a taktiež uložením chyby v trvalej pamäti riadiacej jednotky pri EK meranej cez OBD. Je pravdou, že sa sprísnili normy pri nespálených uhľovodíkoch, ale tieto zmeny nastali už pred 1,5 rokom, kedy sa norma znížila u benzínových vozidiel s OBD zo 100 ppm na 60 ppm. Obdobne pri naftových motoroch sa pri OBD berie najprísnejšia norma u korigovaného súčiniteľa. Ak výrobca stanovil hodnotu, ktorá je vyššia ako vyhlášková, technik meria emisie podľa vyhláškovej hodnoty korigovaného súčiniteľa. Naše odporúčanie pre vodičov pred emisnou kontrolou je, aby si dali vykonať diagnostiku RJ, vozidlo zabehli vo vyšších otáčkach, aby sa sadze z výfuku uvoľ-nili a taktiež aby si skontrolovali tesnosť výfukovej sústavy.

Ing. Anton Angelovič
vedúci STK


Späť..