Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Skrátili sme čakaciu dobu.

Potom, čo sme na našej STK spustili do prevádzky druhú kontrolnú linku, výhody kapacitného navýšenia našich služieb sa prejavili vo veľmi krátkom čase. Skrátili sa čakacie doby pre všetky druhy kontrol a denne dokážeme obslúžiť o 50 % viac vozidiel než predtým.

Rozšírenie kapacity STK si vyžiadalo zvýšiť počet zamestnancov a tak na technické a emisné kontroly a na kontrolu originality máme spolu 10 pracovníkov. Dve linky nám teraz dovoľujú operatívne si rozdeliť prácu a optimálne využiť obe linky. Na linke typu C (pôvodná) vykonávame kontroly nákladných i osobných vozidiel, motocyklov, štvorkoliek a traktorov. Na linke typu A (rozšírená) kontrolujeme len osobné autá do 3,5 tony. Je tu užší montážny kanál, na ktorý sa zmestia vozidlá aj s najmenším rozchodom kolies.


Stanica technickej kontroly Prešov

Moderné kontrolné prístroje pre všetky druhy áut

Všetky kontroly vykonávame modernými prístrojmi. Máme napríklad 4 ana-lyzátory výfukových plynov pre emisné kontroly. Po 2 na každej linke. Stavili sme na značky MAHA, Bosch a AVL. Nie všetky autá však komunikujú napríklad s prístrojom MAHA a nie všetky s BOSCH. Po dva máme preto, aby sme tomu predišli a dokázali obslúžiť takpovediac všetky značky áut.

Zaujímavosťou je, že máme unikátnu valcovú skúšobňu bŕzd (brz-dová stolica), na ktorej okrem kontroly účinnosti bŕzd dokážeme na požiadanie urobiť aj test tlmičov pre vozidlá M1 a N1. Na meranie nastavenia svetiel používame najmodernejší regloskop MAHA MLT 3000, ktorý zvláda svetlomety so všetkými druhmi svetelných zdrojov – s klasickými žiarovkami, halogénovými žiarivkami, xenónovými výbojkami a LED segmentami.

Pružnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie

Na UNI STK vykonávame prehliadky pravidelné, opakované, administratívne a zvláštne. Autá, ktoré k nám prichádzajú na kontrolu sa stavajú do jedného radu a my ich prideľujeme na príslušnú linku podľa toho, o aký druh vozidla ide a aká kontrola sa bude vykonávať. Takýmto spôsobom dokážeme efektívne rozvrhnúť prácu na linkách a ušetriť čas čakania zákazníko

Chcem preto ubezpečiť všetkých našich zákazníkov, že keď vidia, že si vyberáme z radu vozidlá zdanlivo mimo poriadia, tak to nie je kvôli protekcii, ale ide o bežný postup na zefektívnenie našej práce. Takto sa pružne snažíme o optimálne využitie kapacity linky, aby sme pre vás maximálne skrátili čas čakania.

V praxi to vyzerá tak, že v rade čakajú vozidlá na pravidelnú TK, ktorá trvá cca 40 minút a tiež vozidlá na opakované, administratívne a zvláštne kontroly. Tie trvajú relatívne kratšie, lebo obsahujú len niektoré úkony. Napríklad, administratívna kontrola obsahuje len špecifické úkony pre danú kontrolu, a pri opakovanej sa vykonáva iba kontrolný úkon na preverenie odstránenia konkrétneho nedostatku zisteného pri predchádzajúcej pravidelnej prehliadke.

Preto našou prioritou nie je poradie, ale náročnosť kontroly. Rad v takomto režime postupuje omnoho rýchlejšie a zbytočne zákazníkov nezdržiava. Za určitých okolností dokážeme vykonávať kontrolu na šiestich vozidlách súčasne.

Adrián Krajňák / vedúci UNISTK


Späť ...