Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Kategórie motorových vozidiel

Kategória L

L1e - dvojkolesové vozidlá s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 50 km/h a objemom motora do 50cm3

L2e - trojkolesové a štvorkolesové s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 50 km/h a objemom motora do 50cm3

L3e - dvojkolesové s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 50 km/h a objemom motora nad 50cm3

L4e - trojkolesové nesúmerné s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 50 km/h a objemom motora nad 50cm3

L5e - trojkolesové súmerné s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 50 km/h a objemom motora nad 50cm3

L6e - štvorkolky s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h, výkonom nižším ako 4 kW a hmotnosťou do 350 kg (bez batérií v prípade štvorkoliek na el. pohon)

L7e - ostatné štvorkolky do 15 kW výkonu

Kategória M

M1 - motorové vozidlo s minimálne štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb, ktoré má najviac 9 miest na sedenie a celkovú hmotnosť do 3,5 t

M2 - motorové vozidlo s minimálne štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb, ktoré má viac ako 9 miest na sedenie a celkovú hmotnosť do 5 t M3 - motorové vozidlo s minimálne štyrmi kolesami určené na prepravu sediacich osôb, ktoré má viac ako 9 miest na sedenie a celkovú hmotnosť nad 5 t

M2 a M3 sa ďalej delia na:

- trieda I. - mestský autobus

- trieda II.- medzimestský autobus

- trieda III. - diaľkový autobus

Kategória N

N1 - motorové vozidlo s minimálne štyrmi kolesami určené na prepravu nákladov s celkovou hmotnosťou do 3,5 t

N2 - motorové vozidlo s minimálne štyrmi kolesami určené na prepravu nákladov s celkovou hmotnosťou od 3,5 t do 12 t

N3 - motorové vozidlo s minimálne štyrmi kolesami určené na prepravu nákladov s celkovou hmotnosťou nad 12 t

Kategória O

O1 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg

O2 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3.500 kg

O3 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3.500 kg, ale neprevyšujúcou 10.000 kg

O4 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10.000 kg

Kategória T

T1 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi a má minimálny rozchod aspoň 1.150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1.000 mm

T2 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h, rozchodom kolies do 1.150 mm, prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm

T3 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg

T4 - kolesové traktory na špeciálne účely s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h

Kategória R

R1 - prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 1.500 kg

R2 - prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu je medzi 1.500 kg - 3.500 kg

R3 - prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu je medzi 3.500 kg - 21.000 kg,

R4 - prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu je viac ako 21.000 kg