NOVINKY

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY PRI KONTROLÁCH

Termín blížiacej sa technickej kontroly u drvivej väčšiny vodičov zaktivizuje všetky sily na uvedenie ich vozidiel do vzorného technického stavu.

Napriek tomu sa pri vykonávaní technických kontrol stretávame s nedostatkami, ktoré svedčia o určitej miere nedbalosti. V niektorých prípadoch môžeme nedostatky nazvať aj kurióznymi. V malom prehľade ponúkame časť z nich, ktoré môžu mať vplyv na výsledné hodnotenie technického stavu vozidla.

Ísť späť

UNI STK PREŠOV - TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA

OBJEDNAJTE SA ZADARMO

Viac informácií o jednotlivých druhoch kontrol nájdete na nasledujúcich internetových stránkach

© 2024 Všetky práva vyhradené pre UNI STK
Pripomenieme Vám termín TK a EK prostredníctvom SMS a e-mail notifikácie