Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Doklady  ku technickej kontrole
Doklady potrebné na KO
Desatoro pred technickou kontrolou
Povinná výbava vozidiel
Cenník
Homepage
 

Venujte kontrole Vášho vozidla pred návštevou STK pár minút. Zvýšite tým pravdepodobnosť absolvovať technickú kontrolu.

1. nezabudnite si skontrolovať povinnú výbavu svojho vozidla. Dajte pozor na dobu expirácie autolekárničky (motolekárničky).

2. preskúšajte funkčnosť ostrekovačov, stieračov a klaksónu.

3. preverte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové, stretávacie a diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové a spätné svetlá), vyskúšajte funkčnos znižovania predných svetlometov.

4. skontrolujte, či je motorový priestor suchý, či neunikajú prevádzkové kvapaliny.

5. skontrolujte funkčnosť bŕzd, vrátane výšky zdvihu páky parkovacej brzdy.

6. preverte si riadenie, či vozidlo reaguje plynulo na natočenie volantu a či sa volant po prejdení zákrutou vracia do východiskovej polohy.

7. premerajte si dezén pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je min. 1,6 mm, resp. 1mm u kategórie L), presvedčte sa či máte obutý predpísaný rozmer podľa osvedčenia o evidencii.

8. skontrolujte, či nie prasknuté predné sklo (povolená je bodová prasklina do 20mm), na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie.

9. presvedčte sa, či nie je výfukové potrubie uvoľnené, netesné a či nevydáva nadmerný hluk.

10. skontrolujte, či si zhodujú identifikaèné údaje v dokladoch so skutočným stavom vo vozidle (farba, výrobný štítok, VIN, EČV).