Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Doklady  ku technickej kontrole
Doklady potrebné na KO
Desatoro pred technickou kontrolou
Povinná výbava vozidiel
Cenník
Homepage
   

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, nezaťažené, s povinnou výbavou a týmito dokladmi:

* zaťažené musia byť vozidlá kategórií:

• M1 a M2 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3,5t (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%)

• M3, N2, N3 (minimálne zaťaženie vozidla MZ 60%)

• N3, ak ide o ťahač návesov, musí na točnicu ťahača pôsobiť zaťaženie zodpovedajúce aspoň hmotnosti, ktorú na točnicu prenesie akýkoľvek nezaťažený náves

• O3, O4 (minimálne zaťaženie vozidla MZ 40%)

MZ - definícia minimálneho zaťaženia.....


1. Pravidelná a administratívna kontrola

• osvedčenie o evidencii (list A4) resp. osvedčenie o evidencii vozidla, alebo ich aktuálnu kópiu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou, resp. osvedčenie o evidencii časť II. (list A4)

• platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha

• protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu)

• vodič vozidla záchrannej služby, pohrebnej služby a vozidiel na prevoz uhynutých zvierat predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfekcii vozidla.

• administratívna kontrola sa pri zmene EČV nevykonáva

2. Opakovaná kontrola

• doklady pre príslušný druh technickej kontroly (už spomenuté v predchádzajúcich odsekoch) spolu s protokolom z predchádzajúcej kontroly.


Opakovaná technická kontrola sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri poslednej technickej kontrole, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly. Po tomto termíne sa musí vykonať nová technická kontrola v plnom rozsahu.