Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
Doklady  ku technickej kontrole
Doklady potrebné na KO
Desatoro pred technickou kontrolou
Povinná výbava vozidiel
Cenník
Homepage
   

• prenosný výstražný trojuholník podľa predpisu EHK 27.

• reflexný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), umiestnený v dosahu vodiča.

• autolekárnička/motolekárnička pre kategóriu motorových vozidiel M1, N, T, C a Ps (lekárnička musí by použiteľná a jej obsah musí by v expiračnej dobe).

• príručný zdvihák, kľúč na matice alebo na skrutky kolies, náhradné koleso s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru.

označenie “CNG”, resp. “LPG” pre motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, resp. skvapalnený ropný plyn.

• hasiaci prístroj pre vybrané kategórie motorových vozidiel.

• zakladacie kliny pre vybrané kategórie motorových vozidiel.

 

Podrobnosti k povinnej výbave nájdete TU

 

Poznámka: Podrobnosti o povinnej výbave vozidla sú vo vyhláške číslo 578/2006, § 1. Vyhláška je k dispozícií na www.zakon.sk čiastka 221/2006.