KONTROLA ORIGINALITY

UNI STK PREŠOV

Prečo kontrola originality?

Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 106/2018 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla.

Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

UNI STK - Kontrola originality

Objednajte sa!
Na kontrolu originality sa dá objednať len telefonicky prostredníctvom tel. č.: 051/7562344

Na TK a EK berieme aj bez objednávky -> OBJEDNAŤ SA ONLINE

Čo je súčasťou kontroly originality?

Súčasťou kontroly originality nie je technická a emisná kontrola. Tieto je však potrebné mať platné, pretože bez nich nie je možné prihlásiť vozidlo do evidencie. V našej STK vykonáme na žiadosť zákazníka technickú kontrolu aj emisnú kontrolu. Ak má vozidlo platnú TK a EK zo zahraničia, tak Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie tieto uzná po predložení originálnych protokolov z krajiny pôvodu a ich prekladov do slovenského jazyka.

Ak sú protokoly z Českej republiky, preklad nie je potrebný. Pokiaľ ide o dovozy z USA a tretích krajín (mimo priestor EÚ), z Veľkej Británie, Turecka, podrobnosti je možné načítať na www.testek.sk v sekcii pre verejnosť.

Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality

Kontrole originality podliehajú vozidlá, ak:

 • ide o vozidlá jednotlivo dovezené zo zahraničia,
 • vozidlá po prestavbe,
 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny,
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ,
 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie,
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom,
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel.

Kontrola originality nielen pre autá zo zahraničia

Je potrebné uviesť, že kontrola originality sa netýka len dovezených áut zo zahraničia. Pribúdajú zodpovední klienti, ktorí chcú absolvovať kontrolu aj v prípade kúpy alebo predaja vozidla v rámci Slovenska. Kontrola originality je nevyhnutnosťou aj pri prestavbe vozidla, zmeny jeho farby, podvozku či karosérie. Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať. Ochotne vám poradíme a dohodneme si termín kontroly.

Ak ste si zadovážili nové auto a chcete mať istotu, že všetko je (obrazne povedané) s kostolným poriadkom, kontrola originality v UNI STK v Prešove je skvelým riešením. Tešíme sa na spoluprácu.

Doklady potrebné ku kontrole originality

Doklady, ktoré budete potrebovať ku kontrole originality

1. Vozidlá prihlásené do evidencie v Slovenskej republike

 • preukaz totožnosti vlastníka osvedčenia o evidencii, a teda majiteľa (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)
 • osvedčenie o evidencii

 

2. Vozidlá, ktoré nie sú prihlásené do evidencie, ale podliehajú prihláseniu do evidencie (dovezené vozidlá)

 • preukaz totožnosti (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)
 • doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva a pod.)
 • osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom bolo evidované
 • doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo vozidlo evidované; predkladá sa len v prípade, ak záznam o vyradení nie je uvedený v osvedčení o evidencii
 • úradný preklad dokladov zo zahraničia do slovenského jazyka (okrem Českej republiky)

 

3. Vozidlá, ktoré nepodliehajú prihláseniu do evidencie

 • preukaz totožnosti (IČO a firemné údaje v prípade právnických osôb)
 • technické osvedčenie vozidla
 • doklad o nadobudnutí vozidla (predkladá sa len v prípade jednotlivého dovozu)

 

Bez predloženia týchto dokladov technik nesmie vykonať kontrolu originality vozidla. Všetky doklady musia byť úradne preložené do slovenčiny okrem dokladov z Českej republiky.

Doklady potrebné ku kontrole originality
Všetko o kontrole originality

Kontrola originality v Prešove – aby ste vedeli všetko o svojom aute

Kúpili ste ojazdené auto zo zahraničia? Kontrola originality (a následná emisná a technická kontrola) by mala byť samozrejmosťou. Rýchlo zistíte, či predchádzajúci majiteľ nestáčal kilometre, nesfalšoval doklady, nezmenil VIN číslo či iný identifikátor alebo neurobil ďalšie neoprávnené zásahy do konštrukcie či ostatných častí vozidla. Asi najväčšie riziko predstavujú kupované automobily zo zahraničia, a aj preto je kontrola originality pre dovezené autá povinná. Dodáme, že kontrola originality zároveň preverí aj výskyt údajov o automobile a jeho dokladoch v pátracích evidenciách. Zároveň preverí aj exekučnú blokáciu vozidla. Taktiež odhalí skryté opravy. Na doplnenie – údaje o zakúpenom aute je možné získať aj cez iné oficiálne zdroje. Jedným z nich je webová stránka Technickej služby kontroly originality. Avšak poskytnuté informácie nie sú až v takom rozsahu, v akom ich vydá práve kontrola originality.  

Čo, ak sa na niečo príde?

Kontrola originality – čo, ak sa na niečo príde?

Kontrola originality si vyžaduje príslušnú dokumentáciu (pozri nižšie), bez ktorej vozidlo nemôžeme prehliadnuť. Ak bude kontrola originality úspešná, vozidlo označíme nálepkou, ktorá potvrdí jej absolvovanie. Avšak čo v prípade, ak kontrola originality odhalí nejaký nelegálny zásah či aktivitu? Ako sme už vyššie spomínali, podľa platnej legislatívy je takéto vozidlo nespôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách. Je zrejmé, že kontrola originality efektívne bojuje proti podvodom a krádežiam vozidiel.

UNI STK PREŠOV - TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA

OBJEDNAJTE SA ZADARMO

Viac informácií o jednotlivých druhoch kontrol nájdete na nasledujúcich internetových stránkach

© 2024 Všetky práva vyhradené pre UNI STK
Pripomenieme Vám termín TK a EK prostredníctvom SMS a e-mail notifikácie