Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

POZOR! Platnosť EK a TK

Národná rada SR schválila novelizáciu zákona č.106/2018 Z.z., ktorou sa ruší trojmesačné predĺženie platnosti technickej a emisnej kontroly počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením Covid 19. Po novom bude o 3 mesiace predĺžená platnosť už len tých kontrol, ktorých platnosť uplynie najneskôr 31.08.2022. Vozidlá, ktorým platnosť technickej alebo emisnej kontroly vyprší 01.09.2022, predĺženie platnosti o 3 mesiace už mať nebudú.

pred Technickou kontrolou si skontrolujte vozidlo

Mnoho vozidiel k nám na STK prichádza nepripravených so závadami, ktoré sú dôvodom pre verdikt „nevyhovujúce“. Majitelia vozidla potom v rozpakoch vysvetľujú, že o jeho stave nevedeli.

Stanica technickej kontroly Prešov

Ak si pred termínom technickej kontroly vyhradíte čas na krátku obhliadku svojho vozidla a prejdete si každý z bodov uvedený nižšie, zachytíte nedostatky a zavčasu ich môžete odstrániť. Pravdepodobnosť, že absolvujete TK s hodnotením vozidla „spôsobilé na premávku“, bude potom veľmi vysoká.

1. nezabudnite si skontrolovať povinnú výbavu svojho vozidla (podrobnosti sú vo vyhláške č.134/2018 Z.z.). Pri autolekárničke (motolekárničke), ktorá nie je otvorená, už nemusíte dávať pozor na dobu expirácie - je platná vždy.

Viac...