Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
Antikorupčné manažérstvo
Objednávka
   

Skrátili sme čakaciu dobu.

Potom, čo sme na našej STK spustili do prevádzky druhú kontrolnú linku, výhody kapacitného navýšenia našich služieb sa prejavili vo veľmi krátkom čase. Skrátili sa čakacie doby pre všetky druhy kontrol a denne dokážeme obslúžiť o 50 % viac vozidiel než predtým.

Rozšírenie kapacity STK si vyžiadalo zvýšiť počet zamestnancov a tak na technické a emisné kontroly a na kontrolu originality máme spolu 10 pracovníkov. Dve linky nám teraz dovoľujú operatívne si rozdeliť prácu a optimálne využiť obe linky. Na linke typu C (pôvodná) vykonávame kontroly nákladných i osobných vozidiel, motocyklov, štvorkoliek a traktorov. Na linke typu A (rozšírená) kontrolujeme len osobné autá do 3,5 tony. Je tu užší montážny kanál, na ktorý sa zmestia vozidlá aj s najmenším rozchodom kolies.


Stanica technickej kontroly Prešov

Moderné kontrolné prístroje pre všetky druhy áut.

Všetky kontroly vykonávame modernými prístrojmi. Máme napríklad 4 ana-lyzátory výfukových plynov pre emisné kontroly. Po 2 na každej linke. Stavili sme na značky MAHA, Bosch a AVL. Nie všetky autá však komunikujú napríklad s prístrojom MAHA a nie všetky s BOSCH. Po dva máme preto, aby sme tomu predišli a dokázali obslúžiť takpovediac všetky značky áut.

Viac...