Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Zmeny v posudzovaní lekárničky a výhľadu vodiča.

Na základe novelizácie vyhlášky MDV SR č. 134/2018 Z. z. a vydania doplňujúcich metodických pokynov sa s účinnosťou od 1.11.2019 mení posudzovanie niektorých kontrolných položiek, ktoré majú vplyvna celkové hodnotenie výsledku technickej kontroly vozidla.

Stanica technickej kontroly Prešov

Prvou zmenou je, že doba expiracie lekarničky sa už nebude posudzovať za predpokladu, že nebudu porušene obaly jednotlivych modulov. Ako vieme, lekarnička sa sklada zo 4 modulov a karty prvej pomoci. Akonahle vodič použije niečo z jednotlivych modulov a tie už budu po expiracii, až v tomto pripade sa lekarnička vyhodnoti ako važna chyba. Stači však ak vodič použity modul zavčasu nahradi novym a cela lekarnička je pre hodnotenie na TK znova vyhovujuca.

Druhou vyraznejšou zmenou je posudzovanie vyhľadu vodiča cez čelne sklo v pripade drobnych, pripadne vačšich poškodeni od kamienkov a prasklin. Novy metodicky pokyn č.27/2019 upravuje povodny MP č.50/2018, ktorym sa ustanovuju kontrolne položky tykajuce sa vyhľadu z vozidla a ten aj schematicky definuje jednotlive zony čelneho skla viď. obrazok. Podľa toho rozlišujeme:

 

Pokračovanie