Technické kontroly
Emisné kontroly
Kontroly originality
 
 
 
 
 
   

Schválenie podomácky vyrobeného traktora

Na obecných komunikáciách casto vídame podomácky vyrobené vozidlá so zvláštnymi evidencnými císlami, tzv. „céckovými“ císlami, prípadne aj vozidlá staršej výroby, ktoré sme kedysi bežne stretávali na cestách ako PRAGA V3S, MULTICAR. Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premáv-ke ako i súvisiace vyhlášky upravujú možnost použitia takýchto vozidiel na verejných komunikáciách.

Stanica technickej kontroly Prešov

JEDNOTLIVO VYROBENÉ VOZIDLO MUSÍ SPLNAT ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Prevádzkovatel jednotlivo vyrobeného vozidla, ktorý chce vozidlo prevádzkovat v cestnej premávke, je povinný požiadat schvalovací orgán o vnútroštátne jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou. Takýmto vozidlom je najmä podomácky vyrobené vozidlo. Komercne vyrábané vozidlá, napríklad traktory rôznych znaciek ako ZETOR, KUBOTA, ISEKI atd., podliehajú riadnemu schváleniu na prevádzku v cestnej premávke. Musia byt prihlásené v evidencii vozidiel a vybavené tabulkou s evidencným císlom (pre tieto vozidlá nie je urcené jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou).Len do lesa a na pole Jednotlivé schválenie vozidla s obmedzenou prevádzkou možno udelit jednotlivo vyrobenému vozidlu urcenému na používanie v polnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia.

 

Pokračovanie