TECHNICKÁ KONTROLA VOZIDLA

PRED TECHNICKOU KONTROLOU SI SKONTROLUJTE VOZIDLO

Mnoho vozidiel k nám na STK prichádza nepripravených so závadami, ktoré sú dôvodom pre verdikt „nevyhovujúce“. Majitelia vozidla potom v rozpakoch vysvetľujú, že o jeho stave nevedeli.

Ak si pred termínom technickej kontroly vyhradíte čas na krátku obhliadku svojho vozidla a prejdete si každý z bodov uvedený nižšie, zachytíte nedostatky a zavčasu ich môžete odstrániť. Pravdepodobnosť, že absolvujete TK s hodnotením vozidla „spôsobilé na premávku“, bude potom veľmi vysoká.

1. nezabudnite si skontrolovať povinnú výbavu svojho vozidla (podrobnosti sú vo vyhláške č.134/2018 Z.z.). Pri autolekárničke (motolekárničke), ktorá nie je otvorená, už nemusíte dávať pozor na dobu expirácie - je platná vždy.

2. prezrite karosériu a nárazníky vozidla. Nikde nesmú byť ostré hrany (napr. diera v nárazníku, prehrdzavená karoséria a pod.), preskúšajte funkčnosť ostrekovačov, stieračov a klaksónu. Na vozidlách s xenónovými svetlometmi musí fungovať ostrekovanie svetiel.

3. preverte si vonkajšie osvetlenie vozidla (obrysové, stretávacie a diaľkové svetlá, svetlá do hmly, smerové svetlá, spätné svetlá a osvetlenie tabuľky s evidenčným číslom), vyskúšajte funkčnosť znižovania predných stretávacích svetlometov. Smerové svetlá musia svietiť výraznou oranžovou farbou.

4. skontrolujte, či je motorový priestor suchý, či neunikajú prevádzkové kvapaliny (olej motorový, olej hydraulický,c hladiaca kvapalina), akumulátor musí byť upevnený a svorky káblov aretované na pólových vývodoch.

5. skontrolujte funkčnosť bŕzd, vrátane výšky zdvihu páky parkovacej brzdy. Na páke ručnej brzdy by nemal byť žiadny tzv. mŕtvy chod (je to stav, kedy sa páka veľmi ľahko pohybuje, pretože ešte nenapína brzdové lanká). Skontrolujte výšku hladiny brzdovej kvapaliny v nádržke. Brzdová kvapalina by sa mala obmieňať každé dva roky (okrem brzdovej kvapaliny syntetickej s označením DOT 5, ktorá sa neobmieňa).

6. preverte si riadenie, či vozidlo reaguje plynulo na natočenie volantu a či sa volant po prejdení zákrutou vracia do východiskovej polohy, či na volante nie je nadmerná vôľa.

7. premerajte si dezén pneumatík (predpísaná hĺbka dezénu je min. 1,6 mm, resp. 1mm u kategórie motocyklov L3), presvedčte sa, či máte obutý predpísaný rozmer pneumatík podľa osvedčenia o evidencii.

8. skontrolujte, či nie je prasknuté predné sklo (povolená je bodová prasklina do 20 mm mimo zóny bezprostredne pred vodičom), na prednom skle a predných bočných sklách nesmú byť umiestnené tieniace fólie. Na predných bočných sklách smú byť fólie, ale iba bezpečnostné a číre.

9. presvedčte sa, či nie je výfukové potrubie uvoľnené, netesné a či nevydáva nadmerný hluk.

10. skontrolujte, či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch so skutočným stavom na vozidle (farba, výrobný štítok, VIN, EČV). Na výkon emisnej alebo technickej kontroly je potrebné predložiť osvedčenie o evidencii vo formáte A4 (tzv. veľký techničák, osvedčenie o evidencii časť II), u starších vozidiel technický preukaz. Akceptuje sa aj plastová kartička (osvedčenie o evidencii časť I), ktorá nahrádza vyššie spomenuté dokumenty.

Adrián Krajňák / vedúci UNISTK

UNI STK PREŠOV - TECHNICKÁ A EMISNÁ KONTROLA

OBJEDNAJTE SA ZADARMO

Viac informácií o jednotlivých druhoch kontrol nájdete na nasledujúcich internetových stránkach

© 2024 Všetky práva vyhradené pre UNI STK
Pripomenieme Vám termín TK a EK prostredníctvom SMS a e-mail notifikácie